Harde populierboleet
Leccinum duriusculum

Vindplaats: Nijmegen, Staddijk
18 juli en 4 en 5 augustus 2003


Van jong tot oud...